Sex v každé době

Sexualita je všudypřítomná v celé lidské kultuře a ve všech civilizacích. Odmyslíme-li si běžné rozmnožování našich prapředků, dostaneme se k sexualitě jako kulturnímu fenoménu. Pradávné zápisy a artefakty, nacházené archeology svědčí o tom, že sex, plodnost, erotická láska hrály velkou roli již v prvopočátcích lidské společnosti v době kamenné. Moderní civilizace pak tuto oblast jen dále a dále rozvíjely. Opět o tom svědčí písemné prameny, výzdoba chrámů, sochy, dokonce i běžná městská architektura, výtvarné umění, malířství a tak dále.

Nejrůznější formy

Z archeologických nálezů se tak dozvídáme,, že kdysi byla sexualita běžná v nejrůznější formě. Homosexualita, zoofilie, pederastie, incest, používání nejrůznějších pomůcek a samozřejmě také SM – neboli sadomasochismus, byť oba tyto pojmy jsou produktem mnohem pozdější doby.

Tagged